I skolen

I skolen

Time Timeren er kendt af lærere i hele verden.

Timer Timeren er et effektivt redskab i skolen til at minimere elevernes modvilje til rutiner og lette de stressende overgange til og fra klasseværelset.

Time Timeren hjælper elever i alle aldre med at forstå og visualisere tiden.

Time Timeren har en optimal evne til at få eleverne til at fokusere og koncentrere sig, hvilket ikke er nemt i dagens kaotiske og udfordrende læringsmiljø.


Hvorfor bruge Time Timeren i skolen? • Lær eleverne at visualisere tiden: Hvad betyder ”5 minutter” egentligt?
 • Perfekt til at styre overgange fra og til klasseværelset, især i arbejdet med inklusionselever og elever med overgangsvanskeligheder  
   

 • De problemfrie overgange vil gøre pædagogere og lærere til elevernes ”allierede” frem for ”håndhævere” af skoleskemaet
   

 • Kedeligt skolearbejde bliver til sjov og opmuntrende deltagelse: Hvor meget kan du gøre rent / rydde op på 15 min.?
   

 • Eleverne forbliver rolige, fokuserede og opmærksomme på tiden i løbet af opgaverne
   

 • Giv Montessori elever frihed til at styre deres egen tid
   


Time Timeren kan bruges ved: • Forældremøder
    • Skolehjemsamtaler
    • Hjemmeundervisning: Hold styr på læsning, pligter og leg
    • Læsning – individuel-, makker- og gruppelæsning
    • Skrivning – diktat og stil
   

 • Prøver og eksaminer – mundtlige og skriftlige
   

 • Frokoster